Now Playing Tracks

bonjour-tristessee:

Post cái ảnh cho vui vẻ, việc giè phải buồn nhỉ :))) có ny thì vui nhưng đau đầu lắm, ko có thì buồn tý nhưng yên ổn. mình già và mình mệt mỏi, mình chỉ quay cuồng đc mấy ngày thôi, rồi mình vẫn thích yên ổn. ở đây mọi thứ đều tốt. quote buồn thảm thì an ủi, mà quote vui vẻ thì động viên khích lệ, tranh ảnh thì đẹp, con người xấu tốt thế nào ko biết nhưng ko ai chạm đến mình. mà muốn đi Hà lan quá chả nhẽ đi 1 mình, đặt vé tự đi vậy :))
Zoom Info
Camera
camera360 iPhone5S
ISO
32
Aperture
f/2.2
Exposure
1/820th
Focal Length
4mm

bonjour-tristessee:

Post cái ảnh cho vui vẻ, việc giè phải buồn nhỉ :))) có ny thì vui nhưng đau đầu lắm, ko có thì buồn tý nhưng yên ổn. mình già và mình mệt mỏi, mình chỉ quay cuồng đc mấy ngày thôi, rồi mình vẫn thích yên ổn. ở đây mọi thứ đều tốt. quote buồn thảm thì an ủi, mà quote vui vẻ thì động viên khích lệ, tranh ảnh thì đẹp, con người xấu tốt thế nào ko biết nhưng ko ai chạm đến mình. mà muốn đi Hà lan quá chả nhẽ đi 1 mình, đặt vé tự đi vậy :))

To Tumblr, Love Pixel Union